Bralci mašnih beril

      BRALCI MED VELIKONOČNIMI PRAZNIKI 2021  
       
28.03.2021 Cvetna nedelja berilo Mihaela Stražišar
    berilo Mihaela Stražišar
    pasijon družina Rudolf
01.04.2021 Veliki četrtek berilo Lidija Matičič
    berilo Lidija Matičič
    komentator Maja Malc
02.04.2021 Veliki petek berilo Ana Mlinar
    berilo Ana Mlinar
    pasijon David Kavčič, Maja Malc,Hieronim Steržaj
    komentator David Kavčič
03.04.2021 Velika sobota berilo 5x družina Jernejčič – Slivice
    komentator Marko Rudolf
04.04.2021 Velika noč berilo jutranja maša ob 7.30:

Tadeja Malc

    berilo Maja Malc
    berilo maša ob 10:30:

 Nika Rudolf

    berilo Nika Rudolf
05.05.2021 Velikonočni ponedeljek berilo Marija Švigelj
    berilo Marija Švigelj
11.04.2021 Bela nedelja berilo Lučka Milavec
    berilo Marija Rudolf