OZNANILA ŽUPNIJE RAKEK

1. ADVENTNA NEDELJA, 28.11. 2021

Godovi  in prazniki v  prihodnjem tednu:

Jutri goduje Filomen, mučenec, v torek Andrej, apostol, v sredo Karel de Foucauld, redovnik, v četrtek Vivijana, mučenka, v petek Frančišek Ksaver, duhovnik in v soboto Janez Damaščan, cerkveni učitelj.

Danes teden bo 2. adventna nedelja.

 

Po sveti mašisi vzemite blagoslovljene adventne venčke. Cena je 10 evrov. Denar je vsako leto namenjen za župnijske potrebe, zlasti za kurjavo. Bog povrni!

 

Vstopili smo v adventni čas, čas priprave na Gospodovo učlovečenje. S to pripravo je povezano predvsem naše notranje življenje. Uresničevali jo bomo ob Mariji romarici, ki jo boste sprejeli v svoje domove in molili za zdravje. Razpored obiskov Marije po domovih, bo sproti objavljen v nedeljskih oznanilih, oz. je tudi že na mizici pri izhodu, kjer sta tudi Marijina kipa.

V tem tednu ste povabljeni da sprejmete Marijo, farani iz Novega naselja in Stare ceste, ter Vodovodne poti in Ceste pod Srnjakom.

 

Za Miklavževanje, ki bo prihodnjo nedeljo ob 17. uri, lahko starši svoje otroke prijavite še do torka.

 

V prihodnjem tednu bosta prvi petek in sobota, zato povabljeni k zakramentu svete spovedi in obhajila.