OZNANILA ŽUPNIJE RAKEK

1. ADVENTNA NEDELJA, 27.11. 2022

Godovi v  prihodnjem tednu:

Jutri goduje Katarina Laboure, redovnica, v torek Radogost, škof, v sredo Andrej, apostol, v četrtek Karel de Foucauld, redovnik, v petek Kromacij, škof in v soboto Frančišek Ksaver, misijonar.

Danes teden bo 2. adventna nedelja.

Po sveti mašisi vzemite blagoslovljene adventne venčke. Cena je 10 evrov. Denar je vsako leto namenjen za župnijske potrebe, zlasti za kurjavo. Bog povrni!

Vstopili smo v adventni čas, čas priprave na Gospodovo učlovečenje. S to pripravo je povezano predvsem naše notranje – duhovno življenje. Uresničevali jo bomo ob Mariji romarici, ki jo boste sprejeli v svoje domove . Razpored obiskov Marije po domovih, bo sproti objavljen pri nedeljskih oznanilih, oz. je tudi že na mizici pri izhodu, kjer sta tudi Marijina kipa.

V tem tednu ste povabljeni da sprejmete Marijo, farani iz Novega naselja in Stare ceste, ter Vodovodne poti in Ceste pod Srnjakom.

Skupna adventna akacija župnije bo molitvene narave. Vsi farani povabljeni, da na listke napišete svoje namene, za katere bomo kot skupnost župnije molili. Ti bodo omenjeni pri molitvi rožnega venca in pri sveti maši. Vsi imamo dovolj razlogov za osebne prošnje in molitve, ki jih izročamo Bogu. Te listke lahko oddate pred oltarjem v košaro. Naj nam bo to resna spodbuda, k dobri pripravi na Božič, zato jo vzemimo zelo resno!

V pisarni lahko starši prijavite svoje otroke na srečanje s svetim Miklavžem, najkasneje do prihodnje srede (30.11.).

V prihodnjem tednu bosta prvi petek in sobota, zato povabljeni k zakramentu svete spovedi in obhajila. Dopoldne bo obisk bolnikov.