Župnija Unec

Unec 57, 1381 Rakek
Mobitel: 051/388-065
Št. tekočega računa: SI56 020260256780880
E: zupnija.rakek@gmail.com
W: www.zupnija-rakek.rkc.si
Gregor Gorenc, župnik

Najbolj verjetno sem v pisarni po večerni sveti maši
(ki je 19.00 letni čas, ob 18.00 zimski čas)
oz. po predhodnem dogovoru

  • OSNOVNI PODATKI:

Nadškofija Ljubljana

Zavetnik župnijske cerkve: SVETI MARTIN

  • SVETA SPOVED:

Priložnost za sveto spoved je po dogovoru, ter ob petkih med adoracijo, pol ure pred sveto mašo.

  • ŽUPNIJSKA PISARNA:

Župnijska pisarna je odprta po sveti maši, oz. po dogovoru.

  • KRŠČEVANJE:

Vpis: mesec dni pred krstom (rojstni list in družinska knjižica).

Priprava: po dogovoru

  • POROKE:

Zaročenci naj se prijavijo vsaj mesec dni pred poroko. Potrebujejo krstni ali samski list ter opravljen tečaj priprave na zakon.

Na področju domače župnije, redno prisostvuje poroki domači župnik. 

  • POGREBI:

Uredite najprej z mrliškim listom, nato prijavite pogreb v župnijski pisarni, zatem na pogrebnem zavodu. Hvala, ker namesto cvetja darujete za maše in farno cerkev.